Stämma 2007 - Linköping

Av Gill Zeilon

 

Årets stämma blev precis som förutspått ett mycket lyckat arrangemang. Ett stort tack till Östergötlands Holsteinklubb (för övrigt den första i landet som bytt namn) och till Lars Gunnar med personal på LG`s Husdjurstjänst. Hela 114 stycken personer hade anmält sig för att deltaga på stämman i Östergötland från Skåne i söder till Norrbotten i norr och tre dagars programmet bjöd på mycket aktiviteter.

Här följer en berättelse om själva stämman. Stämman började med att Avelsföreningens ordförande Mikael Bäckström hälsade alla hjärtligt välkomna, med orden att vi lever i en spännande tid med brytpunkter i olika avseenden, han tackade alla företag som ställt upp och sponsrat och gjort stämman möjlig, spännande gårdsbesök låg framför oss dag 2 sedan tackade han Håkan Skärby & Company, för allt jobb de lagt ner för årets stämma. Sedan lämnade han över ordet till första talaren.

 

I år blev det Östergötlands Holstein klubbs ordförande Håkan Skärby som inledde stämman. Han berättade att senast det hölls stämma i Östergötland var 11 år sedan år 1996 och då var det i maj och 1 decimeter snö, det hoppades Håkan att vi skulle slippa i år. Han pratade lite om mjölkpriset som gått upp och ned, men nu har Åke Hantoft lovat en höjning av mjölkpriset med 5 öre till hösten. Håkan tackade sponsorerna och huvudsponsorn Arla, samt LG`s med personal för all hjälp inför stämman.

 

Därefter var det tal av Arla´s Johan von Scheele som kommer från Närke. Han var sedan 2 år tillbaka förtroendevald mjölkproducent med 2 robotar sedan 2003. Han pratade om Dagens Industri och ville kämpa för bättre priser på Arlas produkter och pratade om prisbilden i världen. Vi har att vänta en råvaru chock i våra matbutiker inom en snar framtid. Diskussionerna framöver är prishöjningar. Det som styr framtiden är utbud och efterfrågan. Världen har ökat produktionen med 80 miljoner ton på 11 år och produktionen kommer att fortsätta öka med 1½- 2 % / år framöver. Men konsumtionen ökar mer. Produktionen ökar i Indien som idag är största producent i världen, men man hinner inte med konsumtionstakten. I Argentina har de infört exportskatter, det är brist på råvaror från Australien, priserna har stigit uppåt 4,2 %. Men Sveriges mjölkinvägning sjunker. Från och med nästa år kommer vi inte att se några politiska ingrepp, det har varit en stabilt sjunkande prisnivå. Mjölkpulver priserna är uppe idag på samma nivå som för 8 år sedan. Smör och skummjölkspulver har på de senaste 4 månaderna stigit rejält. Sverige, Danmark och UK är största producenter inom EU.

Man behöver höja priset på världsmarknaden på samtliga produkter sa Johan. Här i landet kommer de till hösten att höja mjölkpriset med 5 öre.

 

Sedan blev det tal av landshövding Björn Eriksson som hälsade oss alla hjärtligt välkomna. Björn Eriksson  skulle ge sin syn på den Svenska nationalitetsstaten sett ur en östgötes perspektiv.

Östergötland är CENTRUM i Sverige berättade han. År 1156 slog Västgötarna ihjäl en kung i Östergötland, Östergötland låg i mitten av landet ansågs det och Agna Fitt bodde där, sedan grundades Stockholm. Blekinge, Skåne och Halland tillhörde Danskarna. Söderköping var på den tiden den gamla skepparhamnen, Göta Kanal byggdes och den är nu 175 år.  Det är kul att jobba på länsstyrelsen som Landshövding fortsatte Björn, för att följa utvecklingen. I dag jobbar var 10:e Östgöte med något som har anknytning till jordbrukssektorn och det finns en potential som för utvecklingen framåt. Hur går det när mjölkkvoterna avskaffas 2007? Samverkan kommer att bestå säger Björn entusiastiskt. Hur ska man klara av framtiden?, frågar Björn.

Han hyser hopp för kvinnorna med alla sina goda idéer, männen klarar sig okej alla fall säger Björn.

Mark som sådan har blivit en attraktiv resurs fortsätter Björn. Framför allt på grund av uppväxten av ett starkt intresse för den lokala och regionala produktionen av mat produkter med mera. Han känner i botten en betydande optimism. Hur ska man då sluta säger Björn och skriker sedan ut, Gå nu ut och föröken eder!!! Skämt å sido säger han sedan.

Lantbrukare är ofta småföretagare och världen behöver fler ödmjuka genier som er avslutade Björn sitt tal och sa att han hoppas vi får 3 trevliga dagar i länet och kommer tillbaka en annan gång.

 

Ledde stämman gjorde länsförbunds ordföranden i LRF Östergötland - Anders Johansson, Nässja , som var ny startad mjölk producent och har haft kött kor innan, som tur är har han valt rätt färg sa Mikael, så det finns hopp.

Vice ordförande för stämman var Håkan Skärby och sekreterare för stämman Monica Gunnarsson.

 excellenta
Mottagare för pris excellenta kor

Mikael föredrog styrelsens berättelse över det gångna året samt Gill föredrog den ekonomiska redovisning över det gångna året i Låglandsföreningens service AB. Ekonomin är stabil och resultatet visar ett plus för sjunde året i rad. Gill föredrog också budgeten för 2007. Som på grund av uppsagt avtal från Svensk  Avels sida låg på minus detta år. Gill redogjorde för vad föreningen ska jobba med under 2007, näst kommande stora grej är EM deltagande med ungdomar i Battice och sedan Sweden Nationals/ Östgötamulen i oktober.

Sedan blev det flera val och ny i styrelsen blev Mats Andersson, Nästgården, Vimmerby och två nya suppleanter till föreningen, Anki Sandin, Älvsbyn och Håkan Skärby, Kisa.

Därefter så följde en grupp diskussion som inleddes med en power point presentation om struktur i framtiden. 

Ska avelsföreningen ha ett avtal med Swe-Danes och vad ska ingå?

Vad har Danmark för system?, Hur många medlemmar i framtiden?, Ska det finansieras med medlemsavgifter som idag eller få kronor/dos som används i stället?

Vi kan gå vid sidan om och inte vara med och påverka inte vara så kritiska eller vi kan se framåt. Vi behöver skapa e stark position inför framtiden och det är nu när det händer något i strukturen som vi har möjligheten att hitta vår position i det hela.

VI FÖRETRÄDER DET GENETISKA AVELSARBETET I SVERIGE- KORNA!!!   

Vi behöver hitta ett samarbete ihop med SDM. Finansieringen bör se likadan ut!

Vi skulle få in mer medlemmar som vi kan hjälpa framåt. DK: Vill ha det åtskilt vem som sätter avelsmål och vem som väljer tjurar.

Den Danska avelsföreningens ordförande besökte vår stämma och höll ett litet föredrag om Dansk Holstein

De har tretton lokala avels föreningar under SDM och de får för sin verksamhet dela på 500.000 kronor för sina lokala verksamheter. SDM bestämmer rasens avelsmål och sitter i NAV. De har en bra relation till bedömarna och stöttar dem. De anordnar utställningar, de har 6500 medlemmar och de får 4,50/ dos som används i landet och alla som använder minst 10 doser Holstein är medlemmar i avelsföreningen.

Några Danska ord på slutet!

De hoppas att vi är med på ett brett tänkande för Holstein och vill knyta ihop säcken för det!

 

Stämmodeltagarna kom med en mängd  andra frågor på den övriga punkten.

-          Johan von Scheele fick en fråga om sporavdrag i mjölken.

-          Vi bör publicera hur många rena holstein besättningar det finns i Sverige.

-          Det informerades och tackades varmt på stämman till Bröderna Hoff som skänkt 2 doser Linjet och 2 doser Starbuck samt 4 doser Astre att auktioneras ut på stämmomiddagen och pengarna från doserna går till ungdomslandslagets deltagande i EM i Battice i Belgien

-          Kurt Frilén sa att det är viktigt för föreningen att jobba vidare med tjurcentralerna i samarbetes frågor.

-          Vart tar Svensk Mjölk vägen efter fusionen och bildandet av den nya konstellationen?

-          Beräknas arbetet efter 2008?

-          Ingemar Nilsson sa att vi bör ta kontakt med Svensk Avel och diskutera om ekonomi.

-          Mikael Bäckström svarade att vi tar med detta till styrelsen som har diskuterats under dagen och har något att jobba vidare med under 2007.

100 tonnare
Mottagarna för 100 tons pris utlämnat på stämman.

Efter diskussioner följde prisutdelning till 100-tons korna som i år gick upp till 116 stycken nya.

Därefter avslutades stämman och sedan fanns det tid till lite relax eller en promenad på stan för den som önskade.

För att sedan samlas till en välkomst drink klockan 19.00 i Biblioteket innan det var dags att intaga stämmo middagen i en fin lokal. Förrätt intogs och efter det så kom det ett Östgötskt original vid namn Berat som underhöll en ca 40 minuter och pratade om livet och bygden, det lockade till många skratt, sedan var det dags för prisutdelning innan huvudrätten, av hederspriser till kor och tjurar se separat sida vilka hederspris tagarna var, samt att Bosse Gunnarsson som lämnades styrelsen avtackades. Suppleant Henrik Alvarmo som avgått under eftermiddagen fick en blomma och Lena Holmstedt avtackades för sitt arbete i valberedningen. Efter prisutdelning blev det huvudrätt och det lät sig väl smakas.

Efter det var det så dags för det största på denna stämmo middag. Auktion av doser skänkta av bröderna Hoff till förmån för ungdomslandslaget som ska till EM i Battice i Belgien. John Lyngö var tillfrågad om han kunde prata lite om härstamningarna på dessa legendariska tjurar, hade man inte möjlighet att närvara på stämmo middagen hade det gått bra att lämna bud/ telefon innan. Vi började med 2 doser Astre, de gick till 1800:-/dos, sedan 2 doser Astre till, de gick till 2500:-/ dos, där efter följde 2 doser Linjet som gick till 2800:-/dos och auktionen avslutades med 2 doser av legenden Starbuck, de gick till hela 5000:-/ dos. Det ger hela  24.200 till ungdoms satsningen och snittpriset/ dos blev 3025:-

Dag 2 var det studiebesök  i Ydre bygden i södra Östergötland, följt av grillkväll på Öjeby med underhållning och sedan auktion på Juby Gård på söndagen. Läs reportage skrivet av någon annan på en annan plats i tidningen.

 

Holstein stämman en utflykt

29 juni – 1 juli 2007

 

Av Monica Gunnarsson

 

 

Resan till årets stämma bar i väg till Östergötland närmare bestämt Linköping (alla som var med förra året kommer ju ihåg hur otroligt roligt och tur med väder det var uppe i Älvsbyn.) Så alla har ju lite förväntningar av vad som komma skall i år då.

Östergötland Holsteinklubb hade gjort ett jätte arrangemang med årets stämma. De hälsade oss varmt välkomna till Östergötland med ett super program. Klubben bildades år 1910 för att öka intresset för jordbruk, kor och avel i allmänhet samt för att främja intresset för skötseln av våra mjölkkor i synnerhet. I den andan anordnar klubben olika aktiviteter, från avelsträffar och gåsamiddagar, till utställningar och studieresor.

Men detta med att arrangera årets stämma, är det största åtagandet på några år i klubben, att stå som värd för Avelsföreningen för Svensk Holsteins stämma är ett digert arbete och man ville ha ett så bra och intressant program som möjligt, därför hade de då valt det centrala hotellet Ekoxen i Linköping, känt för bra mat.

Som tur va så slapp vi att "skene gate upp gate ner och glane i skyltfönstrena" som dom så ofta gör i Östergötland Och våra röd rutiga regnrockar var det i stort sätt bara en liten stund som vi behövde ha dom på oss, så även i år hade vi tur med vädret. Stämman började med en incheckning på hotell Ekoxen där också stämmoavhandlingarna skulle hållas. Det var en välbesökt stämma i år med 115 till stämman och stämmo middagen. Det var tre stycken som skulle hålla föredrag på stämman den första var Björn Eriksson men eftersom han inte var i tid så fick Johan von Scheele börja med lite runt och om Arla och Arlas förhoppningar om att man ska höja mjölkpriset nu efter hand som efterfrågan börjar bli lite bättre, Och så var det då dags för Björn Eriksson att prata lite om Östergötland och om deras kungar och ätter det var en väldigt trevlig prick att lyssna på.(Läs på annan plats om själva stämman av Gill)

Efter stämmoförhandlingar och prisutdelningar så var det dags att gå till rummen och byta om till kvällens evenemang. (Fast en del fick ju skriva bordsplaceringar och sätta ut dom och hann knappt byta om jag nämner inga namn.) Det blev en god tre rätters middag med även här lite prisutdelningar och ståuppkomikern Berat från Östergötland underhöll och lockade till många skratt. Från början höll de på att köra ut honom från hotellet.

Efter middagen blev det dans. Alla såg ut att ha det trevligt under kvällen som avrundades runt midnatt.

Dagen därpå började med en strapatsrik bussfärd neråt Ydre skogarna i ett översvämningarnas land på vissa stället fick vi skicka ut någon från bussen för att se om det verkligen gick att köra över med bussen, det var okey så vi kunde fortsätta. Vi hade 2 guider i bussarna genom makarna Samuelsson som kom från Sommenbygden.

Första anhalten var hos familjen Ydrestrand i Brostorp Som hade en 60 mjölkkor och robot och egen ost och ostkaka tillverkning, och i vissa perioder gick all mjölk på gården åt för att tillverka ost och ostkakorna så då fick inte Arla någon mjölk från deras gård.

Vi fick en jätte god provsmakning på allt dom tillverkade där och det var mycket uppskattat. I trädgården hade dom också bundit upp några kossor som vi fick titta lite närmre på ett par kom bland annat från Henrik Peterson på Toverums Bruksgård som jag känner.

Sedan gick färden till Ann och Jonas Nilsson i Sonarp dom hade 50 kor uppbundet med en nybyggd del för kvigorna i lösdrift. De hade bra kor och en ko familj som låg dom varmt om hjärtat var Pölan släktet som dom köpt av grannen, dom var lite speciella i sättet och utmärkte sig på sina olika sätt (ko familjen alltså, inte grannen).

Efter det besöket åkte vi vidare och gjorde ett stopp med öl och macka vid Sommen otroligt vackert och ett plus att solen hade kommit fram och värmde så man nästan kände för ett dopp men vi nöjde oss med att doppa fötterna ty vattnet var inte lika varmt som det var uppe på land. Åter igen fick vi packa in oss i bussarna och färden gick tillbaka till Linköping.

Efter lite uppfräschning och lite förfriskningar en stund på hotellet så gick bussarna ut till Kristian på Öjeby Gård  och Lars – Gunnar på LG,s Husdjurstjänst.

Det blev en liten välkomstdrink med champagne och lite kalv och ko uppvisning av ungdomarna som hade klippt och tvättat hela dagen. När det var dags för mat så tog Lars-Gunnar med sig alla tjejer och gick till logen där det var uppdukat till fest, killarna fick komma efter och se om det fanns någonstans att sitta. Det var allsång och mat och så fick vi lyssna till Bayern Bärs. Det blev en mycket trevlig kväll.

Söndagens program startade vid klockan 11 med auktion på Juby Gård hos Christer Samuelsson. Det gick ett antal djur under klubban och medelpriset blev 23.000 kr, grattis till Juby Gård för en bra auktion, en del av djuren köpte Anki & Magnus Sandin uppe i Älvsbyn - 2 stycken rättare sagt och  4 gick till Janne på Stäme Holstein i Halland och resten fördelades ut lite varstans över landet.

Sedan bar det av hemåt efter tre dagar av ett mycket trevlig arrangemang – tack till Östergötlands Holsteinklubb och alla som lagt ner jobb på att arrangera stämman.

Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen

Händelser i juni

v mån tis ons tor fre lör sön
juni 2024
22 27 28 29 30 31 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30

Missa inte

  • Inga inbokade evenemang i juni

WHFF