Föreningens Priser

FRIHERRE HANS OTTO RAMELS JUBILEUMSPRIS utdelas till uppfödare av tjur vilken på grund av sina avkomlingars beskaffenhet kan anses värdefull för aveln. I överensstämmelse med donators önskan bör tjur, för att ifrågakomma till detta pris ha en framstående exteriör.

ALFRED HANSENS HEDERSPRIS
utdelas till uppfödare av tjur, som på grund av sin härstamning och sina döttrars mjölkavkastning enligt styrelsens mening gjort sig förtjänst av särskild utmärkelse.

HANS NILSSONS HEDERSPRIS
tilldelas uppfödare av stamboksförd ungtjur med synnerligen goda härstamningsmeriter ifråga om anmödrars produktion och anfäders avkommebedömning. Vid härstamningar som anses likvärdiga, skiljer exteriörmeriter. Åldern för tjur som skall kunna ifrågakomma för tilldelning av detta pris får ej överstiga 2 ½ år den dag då anmälningstiden för tävlan om priset utgår.

DE LAVALS HEDERSPRIS
utdelas för stamboksförd ko, som under minst fem år i följd haft hög produktion och vilken lämnat värdefull avkomma.

FRIELEX CATTLES VANDRINGSPRIS (ASL:S HEDERSPRIS)
utdelas årligen för stamboksförd ko, vilken genom hög avkastning och lång livslängd visat sig vara bärare av för ekonomisk nötboskapsavel värdefulla egenskaper  och vilken lämnat minst tre vid anmälan levande döttrar med hög totalavkastning (fett, protein). Även om kon är död, kan hon anmälas till denna tävlan. Priset kan ej utdelas för samma ko mer än en gång.

ÅKE PIXSJÖS MINNESPRIS (ASL:S HEDERSPRIS)
utdelas för RE-stamboksförd ko med dokumenterad förvärvningssäker härstamning, ko vilken genom en hög total avkastning, lång livslängd och genom söners och döttrars kvaliteter visat sig vara bärare av för ekonomisk nötkreatursavel värdefulla egenskaper. Egenskaper som utmärkt funktionell exteriör, hög proteinmängd, god fertilitet och lätta kalvningar är av stor betydelse vid bedömningen.

Svensk Holsteins Ungdoms stipendie

Är öppet för ungdomar i åldern 18 - 30 år, medintresse för kor & avel. Man kan söka själv eller bli nominerad av annan källa. Stipendiet används till en resa och reseberättelse skall skrivas som motprestation. 

 

INGA & ERIK JÖNSSONS VANDRINGSPRIS  vandringspriset tilldelas ägare av stamboksförd Holsteinbesättning och som är ansluten till Avelsföreningens Elitbesättningsprogram.

Besättningen skall motsvara rasens medelvärde för produktion av kilo mjölk, men som på ett föredömligt sätt betonat och beaktat en produktion med högre proteinhalt än rasen Svensk Holsteins medelvärde. Funktionell exteriör, samt skötselfrågor och välfärdsaspekter är saker som bör vägas in i bedömningen. Mottagaren av Vandringspriset skall bedömts ha gjort ovärderliga insatser för vår animalieproduktion och Svensk Holsteins kvaliteter.


Följande priser utdelas på grundval av styrelsens beslut. Speciell ansökan behöver således ej göras.

SVENSK HOLSTEINS HEDERSPRIS
utdelas årligen för den ko som har den högsta livstidsproduktionen och som är i livet. Kon skall vara införd i Avelsförenings för svensk låglandsboskap RE-stambok. Priset kan ej utdelas för samma ko mer än en gång.

C.B. FOLINS HEDERSPRIS
utdelas årligen för den tjur som erhållit det högsta EP-avtalet vid Avelsföreningens avkommebedömning för funktionell exteriör. Priset kan ej utdelas för samma tjur mer än en gång.

 

Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen

Händelser i juni

v mån tis ons tor fre lör sön
juni 2024
22 27 28 29 30 31 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30

Missa inte

  • Inga inbokade evenemang i juni

WHFF