Allmänt om ASH

Avelsföreningen för Svensk Holstein (ASH) är  intresseförening för rasens djurägare. I dagligt tal kallas föreningen oftast ”Holsteinföreningen”. Föreningens syfte är att verka för en förbättrad avel med rasen och att företräda medlemmarna i avelsfrågor både nationellt och internationellt.

Föreningen bildades redan 1913. Verksamhetens grund är införandet av djur i rasens stambok och därmed sammanhängande exteriörbedömning. Tidigare var stamboken den enda dokumentationen för s.k. officiell härstamning för rasens djur. Numera är denna del samordnad i kokontrollens härstamningsdel. Alla stamboksföringar baseras numera på härstamningsuppgifter därifrån.

Andra viktiga delar inom Holsteinföreningen är utställningar och de lokala klubbarnas verksamhet.

De senaste åren har införts omkring 8000 nya djur i stamboken varje år. Det innebär ca 45% av hela det antal som exteriörbedöms i något godkänt system.

Antalet medlemmar är ca 550 st. Medlemskapet är öppet för djurägare med rasen, deras anställda och andra som stödjer föreningens syfte och kan var både fysiska och juridiska personer. Medlemskapet innefattar möjlighet till rådgivning – avelsplanering mot särskild taxa. Föreningens tidskrift Holsteinaktuellt med fyra årliga nummer ingår. Kostnader för medlemskap finns under ”avgifter”.

Holsteinföreningen har spelat en aktiv och viktig roll för rasens utbredning och utveckling i Sverige. Den har medverkat till att rasen nu är den antalsmässigt största i landet. För 25 år sedan var andelen ca 25%.

Holsteinföreningen har också varit en aktiv part i rasens internationalisering de senaste decennierna. Djurägarnas intresse har genom föreningen omsatts i samverkan med tjurcentralerna och påverkat skeendet. På det internationella planet har föreningen samarbete med EHRC European Holstein & Red Holstein Confederation  och WHFF- World Holstein Friesian Federation och har inflytande på samordning av bedömningssätt, avelsvärdering och andra viktiga faktorer i arbetet med rasen. Holsteinföreningen har haft uppdraget att följa det internationella bedömningsarbetet för alla raser inom landet.

Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen

Händelser i juli

v mån tis ons tor fre lör sön
juli 2024
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31 1 2 3 4

Missa inte

  • Inga inbokade evenemang i juli

WHFF